Language    thai eng    A  A  A


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ 

 

เปิดประตู AEC วิถีท่องเที่ยว ไทย กัมพูชา สู่เส้นทาง R 10 “ Road of Paradise ”

เส้นทาง: กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกูด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปงโสม-กัมปอต(โบโก) พนมเปญ 

 

 

 

 

โปรแกรม5วัน4คืน

พักที่ทะเลภู1คืน บนยอดเขาพนมโบโก1คืนและที่เมืองเสียมเรียบ2คืน

วันที่1

13:00-16:00 น. เข้าเช็คอินที่บ้านทะเลภู รีสอร์ท ทีมงานคอยบริการต้อนรับทุกท่านพร้อมกับเวลคัมดริ้งเย็นๆและขนมหวานพื้นเมืองอร่อยๆ

17:00 น.         พานมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นศาลเจ้าที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือและมีที่ตั้งในป่าโกงกางริมทะเล พร้อมรับฟังคำบรรยายประวัติความเป็นมาในอดีตถึงปัจจุบัน

18:30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ริมชายหาด สัมผัสบรรยากาศทะเลและภูเขา ลมเย็นๆพร้อมกับอาหารทะเลสดๆรสชาติอร่อย คอยบริการและเติมเต็มให้ทุกท่านได้อิ่มเอมสุขใจในช่วงคืนแรกที่ทะเลภู

20:00น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่2

06:00 น.         รับประทานอาหารเช้าบนเรือนอาหารทะเลภูที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองของอร่อยตั้งแต่เช้าตามอัธยาศัย เรียบร้อยแล้ว หามุมสวยๆเชลฟี่สักสองสามรูปกับบรรยากาศสุดแสนประทับใจเก็บไว้ในความทรงจำก่อนเข้ากัมพูชา

07.30น.         ออกเดินทางสู่บ้านหาดเล็ก ทำพิธีตรวจหนังสือเดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองไทยช่องขาออก08:00น.     ทำพิธีตรวจหนังสือเดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาช่องขาเข้า

08:30น.          ออกเดินทางผ่านจังหวัดเกาะกงเข้าสู่จังหวัดกัมปอต ซึ่งเป็นเมืองผลไม้ขึ้นชื่อ อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด พริกไทยดำและมะพร้าว

11:30น.         แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านปิกนิก ซึ่งเป็นร้านที่ปลูกผักออร์แกนิคและเป็นสหกรณ์ออร์แกนิคฟาร์มมิ่ง

12:30น.          ขึ้นรถเดินทางต่อไปยังจังหวัด กัมปอตเพื่อขึ้นยอดเขาพนมโบโก

13:30น.          ระหว่างทางขึ้นเขาพนมโบโก แวะสักการะรูปปั้นยายเมาที่คนกัมพูชาให้ความนับถือและรับฟังเรื่องราวอิงตำนาน หลังจากนั้นเตรียมตื่นตากับบรรยากาศทะเลหมอกสุดแสนบริสุทธิ์บนยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,200 เมตร ชมทัศนียภาพ360องศา เทือกเขาอันเขียวขจี มีทั้งทะเลกว้างใหญ่ไพศาลให้เรามองเห็นหมู่เกาะเล็กเกาะใหญ่ หนึ่งในนั้นมีเกาะฟูก๊วกของเวียดนามซึ่งในยุคก่อนส่งครามเขมรแดงเคยเป็นเกาะตรอลของประเทศกัมพูชา

14:30น.          ถึงยอดเขานั่งรถไปถ่ายรูปตามสถานที่สำคัญๆ อาทิเช่น โบสถ์คริสต์ วัดสำเภาห้า พระตำหนักและคาซีโนเก่าของเจ้าสีหนุ ซึ่งยุคนั้นมีชื่อว่า Boko Palace Hotel & Casino สร้างในปี1917 หรือประมาณ 98ปีมาแล้ว เคยเป็นสถานที่สำคัญสำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมือง

16:30น.          เข้าเช็คอินที่โรงแรมห้าดาว ทานซัวโบโก

18:30น.          รับประทานอาหารในโรงแรมสุดหรู

20:00น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 

06:30 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมสุดหรู

08:00 น.         เช็คเอาท์ ขึ้นรถเดินทาเข้าสู่กรุงพนมเปญ และมุ่งหน้าสู่จังหวัดเสียมราฐโดยผ่านจังหวัดกัมปงชนัง กัมปงธม

11:30 น.         รับประทานอาหารกลางวันในกรุงพนมเปญ

13:00 น.         ขึ้นรถเดินทางต่อไปยังเมืองเสียมเรียบ

18:00 น.        เข้าเช็คอินที่โรงแรม4ดาว

19:00 น.         รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมระบำอัปสรา

20:30 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4

06:00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมสุดหรู

08:00 น.        

  • ** ชมนครธม มีสะพานนาคราช โดยข้ามคูเมืองซึ่งเรียกว่า ชัยสินธุ ที่ราวสะพานด้านหนึ่งเป็นรูปเทพฉุดนาค ส่วนอีกด้านเป็นยักษ์ฉุดนาค ผ่านเข้าประตูเมืองนครธมด้านทิศใต้ ซุ้มประตูเป็นรูปพระโพธิสัตว์สี่หน้า 
  • ** ชม ปราสาทบายน ปราสาทในพุทธศาสนาแบบมหายาน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
  • **ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปราสาทตาพรหมเป็น ที่ปราสาทที่สวยงาม มีมนต์ขลังมาก 
  • ** ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่  ปราสาทนครวัด  ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นเทวสถานในศาสนสถานฮินดูขนาดใหญ่ เป็นนฤมิตกรรมทางสถาปัตย์ซึ่งอาจไม่มีสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่สร้างมาแล้ว หรือที่จะสร้างต่อไปในโลกเสมอเหมือนได้  

12:00น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13:00น.          ขึ้นรถเดินทางไปชมปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ

ปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมเรียบในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร

17:00 น.      กลับเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

19:00 น.      รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดง

20:30 น.      พักผ่อนตามอัธยาศัยโ

วันที่5

06:30 น.      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมสุดหรู

08:00 น.      เช็คเอาท์ ขึ้นรถไปชม

  • ** นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจ็ก พระองค์จอม  เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง  สิ่งศักด์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองของชาวเสียมเรียบ  ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้และขอพร
  • ** ท่าน ช้อปปิ้งที่ ตลาดพซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด  หิน-ไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมือง  เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

11:30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

12:30 น.     ขึ้นรถเดินทางกลับประเทศไทยโดยผ่านจังหวัด บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เข้าตามด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภออรัญประเทศ

16:00 น.     คณะทัวร์ถึงตลาดโรงเกลือ โดยมีรถทัวร์รอรับคณะของท่าน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ภาพ

จบโปรแกรมทัวร์

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามความเหมาะสมในการเดินทาง

 

เที่ยวสนุกทุกที่ ต้องมีทะเลภูทัวร์นำ

เที่ยวสนุกประทับใจ ต้องไปกับทะเลภูทัวร์

ไปหน้าแรก

ดูโปรแกรมอื่นๆ