Language    thai eng    A  A  A


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์ 

เปิดประตู AEC วิถีท่องเที่ยว ไทย กัมพูชา สู่เส้นทาง R 10 “ Road of Paradise ”

เส้นทาง: กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกูด-เกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปงโสม-กัมปอต(โบโก) พนมเปญ 

 

 

 

 

โปรแกรม One day trip sleep@Talaepu

วันที่1

15.00 น.         เข้าเช็คอินบ้านทะเลภูรีสอร์ท

17.00 น.         พานมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นศาลเจ้าที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือและมีที่ตั้งในป่าโกงกางริมทะเล พร้อมรับฟังคำบรรยายประวัติความเป็นมาในอดีตถึงปัจจุบัน

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็นริมชายหาด                                          

19.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย  


วันที่ 2.

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าที่เรือนอาหารทะเลภู

08.00 น.          ออกเดินทางสู่บ้านหาดเล็กที่จุดผ่านแดน

08.30 น.         ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเกาะกงผ่านริมอ่าวไทยที่สวยงามของสะพานทอดยาวเกาะกงพร้อมฟังเรื่องราวของการเป็นเมืองจันต์คิรีเขตต์  สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ไทยปกครองก่อนยกให้ฝรั่งเศส เมื่อรศ.112

09.00 น.         ถึงตัวเมืองจังหวัดเกาะกงชมวิถีชีวิตก่อนมุ่งหน้าออกเดินทางเพื่อชมน้ำตกตาไต พร้อมล่องเรือชมป่าตามสองฝั่งแม่น้ำ

11.30 น.          เดินทางกลับเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

12.00น         รับประทานอาหารริมอ่าวไทยชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำสตึงงัมที่กว้างใหญ่ พร้อมฟังเรื่องราวสมัยการค้ารุ่งเรืองหลังหลุดพ้นจากเขมรแดง

13.00 น.         เดินทางนมัสการวัดหลวงพ่อหมึกเกจิอาจารย์ดังสมัยไทยเกาะกง ชมบารมีของแร่นพเก้าอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมฟังประวัติของหลวงพ่อหมึก ก่อนเขมรแดงทำลาย

14.00 น.         ซื้อของที่พลาซ่าเกาะกงรีสอร์ท และเก็บภาพสวยๆของคาสิโนเกาะกง

15.00 น.         ออกเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิ์ภาพ

 

แพ็คเก็จ 2วัน1คืนพร้อมอาหารซีฟู้ด นำเที่ยวเกาะกง ในราคา  - บาท จองในงานรับของที่ระลึก  ของตราดเมืองในฝัน  ห้ามพลาดและ ร่วมพิสูจน์เส้นทาง R-10 ROAD OF PARADISE